Tarkett, The ultimate flooring experience

Izgradi karijeru svojih snova

Tarkett kao odgovoran poslodavac pruža svim zaposlenima jednake prilike za lični i profesionalni razvoj. S čvrstim uverenjem da su naši zaposleni najvredniji resurs koji imamo, različitim inicijativama podržavamo karijerni rast i motivaciju.

Prateći svoje prinicipe i vrednosti, kompanija Tarkett posebno je posvećena investiranju u mlade, talentovane ljude, dajući im mogućnost kontinuiranog usavršavanja. Posao u našoj kompaniji omogućava jedinstven profesionalni razvoj u dinamičnom okruženju, gde svako može dokazati svoju vrednost kroz timski rad.

Stvaranje nove generacije mladih lidera

Naš cilj je da za sve koji postanu deo našeg tima obezbedimo jedinstveni doživljaj karijere. Mladim talentima bez iskustva pružamo obuku do jedne godine u sektoru za koji su regrutovani. Serijom obuka za razvoj ključnih veština, upoznavanjem sa Tarkett kompanijom i industrijom podova, kroz kontinuirano praćenje i evaluaciju, pripremamo ih za početak karijere.

Uvod u kompaniju (Onboarding)

Svi novozaposleni prolaze strukturirani proces uvođenja u posao koji se sastoji od upoznavanja kompanije, obuke na radnom mestu i treninga iz osnovnih poslovnih veština, uz kontinuiranu podršku mentora. Zadovoljstvo novozaposlenih, individualni trening planovi i performanse, posebno se prate u prvih godinu dana rada u kompaniji.

Kontinuirani razvoj

Svi zaposleni u Tarkett-ovim organizacijama prolaze jedinstven i standardni proces godišnje evaluacije i procenjivanja potencijala. Sistem počiva na sedam ključnih Tarkett-ovih kompetenci koje podržavaju ostvarenje naših vrednosti i na setu tehničkih kompetenci vezanih za konkretno radno mesto zaposlenog. Ocena performansi usaglašava se kroz dijalog nadređenog i zaposlenog, pri čemu se posebna pažnja usmerava na aspiracije zaposlenog i zajedničko definisanje razvojnog plana.

Svi razvojni planovi integrišu se u godišnji trening plan koji se implementira kroz različite razvojne aktivnosti poput treninga, koučinga, stručnih seminara, učestvovanja u projektima i slično. Zaposlenima se nude obuke iz oblasti WCM metodologije, upravljanja projektima, naprednih tehničkih znanja, stranih jezika, etičkih prinicipa, razvoja liderskih i menadžerskih veština i dr.

Talent menadžment proces

Jedan od najvažnijih postulata u delu ljudskih resursa. Talent menadžment obuhvata tri osnovna procesa: privlačenje talenata, njihov razvoj i dalje zadržavanje u kompaniji. Proces Talent menadžmenta kod nas počinje još sa planiranjem ljudskih resursa, a završava se nagrađivanjem razvijenih sposobnosti i ostvarenih rezultata. U Tarkett-u se Talent menadžment proces sprovodi i kroz godišnju procenu potencijala zaposlenih (Talent Review izveštaj), kao i putem godišnjih razvojnih razgovora (PDD - performance development dijaloga). Naš menadžment i predstavnici Sektora ljudskih resursa svakodnevno zajednički traže odgovore i mogućnosti na pitanja: Kako privući najbolje i najtalentovanije zaposlene? Kako prepoznati potencijal? Kako razvijati potencijal? Kako uskladiti i povezati potencijal pojedinca sa ciljevima kompanije?

Interna mobilnost

Tokom karijere zaposleni Tarkett-a imaju mogućnost vertikalnog i horizontalnog napredovanja, lokalnog i internacionalnog. Sve ključne funkcije procenjuju potencijale svih zaposlenih, planiraju naredne korake u njihovojkarijeri i kreiraju plan naslednika. Interna mobilnost pruža veću motivisanost, produktivnost i zadovoljstvo zaposlenih.

Proizvodnja svetske klase (WCM metodologija)

Sticanjem kontinuiranih znanja i primenom alata WCM metodologije, naši zaposleni imaju jedinstvenu priliku da svoje performanse dovedu do savršenstva i ostvare jedinstvenu komparativnu prednost. Sistem počiva na kontinuiranim poboljšanjima, preduzetničkom i inovativnom duhu, sistematičnom rešavanju problema i standardizaciji.

Zadovoljstvo zaposlenih

U Tarkett-u uvažavamo i cenimo mišljenje naših zaposlenih. Kroz “Employee feedback” proces dobijamo značajna saznanja o motivaciji i zadovoljstvu zaposlenih. Ponosni smo što je veliki broj naših zaposlenih (iznad 80%) spreman da iskaže svoje mišljenje i što se kroz visoke, pozitivne rezultate (značajno iznad proseka industrije) prepoznaje posvećenost menadžmenta da odgovori na sve uočene prostore za napredak.

Nagrađivanje

U Tarkett-u verujemo da je uspeh kompanije zasnovan na izuzetnoj posvećenosti i angažovanju svih u organizaciji. Zaposlenima obezbeđujemo različite materijalne i nematerijalne nagrade i stimulacije. Bonusne politike na kvartalnom i godišnjem nivou vezuju se za uspešno realizovane poslovne ciljeve i ostvarene finansijske rezultate. Politike nagrađivanja predloga za poboljšanje, projekata i najuspešnijih timova jačaju timski i preduzetnički duh.

Bogatstvo naše različitosti slavi i projekat“Tarkett Awards”koji svake godine nagrađuje najbolje projekte i omogućava deljenje najboljih praksi na nivou Grupe.