Tarkett, The ultimate flooring experience

Korprativna strategija održivosti

U pristupu inovacijama, Tarkett Grupa koristi svoje poznavanje tržišta i klijenata, ali i proizvoda, materijala i industrijskih procesa u svrhu izrade proizvoda superiornog kvaliteta, na ekološki efikasan način.

Inovacijama se konstantno unapređuju ekološke karakteristike i bezbednost naših proizvoda, stalno se pronalaze nova održiva i ekološka rešenja u procesima, što život naših kupaca čini mnogo kvalitetnijim. Na osnovu naše posvećenosti održivosti, Tarkettov strateški cilj je da postane vodeći činilac promena u industriji podnih obloga. U osnovi naše strategije stoji duboko ukorenjen preduzetnički duh. Naša korporativna strategija održivosti se zasniva na tri stuba:

Odgovornost prema životnoj sredini;
  • Socijalna odgovornost;
  • Korporativno upravljanje;