Tarkett, The ultimate flooring experience

Tarkett O nama Informacije

O nama

Pravne napomene

Opšte informacije

Tarkett SEE objavljuje veb-sajt www.tarkett.rs,

WWW.TARKETT.RS Sadržaj

Podaci dostupni na www.tarkett.rs izneti su samo u informativne svrhe. Tarkett ne garantuje da su informacije objavljene na sajtu tačne, kompletne i sveže. Korisnici bi trebalo da naprave sopstvenu analizu ponuđenih informacija.

Stoga se Tarkett neće osećati odgovornim za bilo kakvu grešku, propust ili nedostupnost bilo koje informacije ili usluga.

Prihvatanje ponuđenih informacija od strane korisnika smatra se njihovom sopstvenom kontrolom i odgovornošću.

Tarkett neće snositi odgovornost za bilo kakvu direktnu ili indirektnu štetu koja je posledica pristupa ili korišćenja veb-sajta www.tarkett.rs, uključujući, ali se ne ograničavajući na nepristupačnost i/ili na gubitak podataka.