Tarkett, The ultimate flooring experience

Međunarodni standardi

Kompanija Tarkett posluje u skladu sa međunarodnim standardima ISO 9001, ISO 14001 i OHSAS 18001. Ovde možete pročitati Politiku kvaliteta, Politiku zaštite zdravlja i bezbednosti zaposlenih i Politiku zaštite životne sredine.

Dokumenta na raspolaganju