Tarkett, The ultimate flooring experience

Održivost

U svom pristupu inovacijama, Tarkett grupa koristi svoje poznavanje tržišta i kupaca, kao i proizvoda, materijala i industrijskih procesa da stvori proizvode superiornog kvaliteta, a na način koji ne šteti prirodnoj sredini.Inovacije neprestano poboljšavaju ekološke performanse i sigurnost naših proizvoda, neprestano se pronalaze nova i ekološka rešenja u procesima, što značajno poboljšava kvalitet života naših kupaca.

Cilj korporativne održivosti je postizanje dugoročne ravnoteže između ljudi, planete i profita.Da bismo se pripremili za sutrašnje izazove i doprineli izgradnji privrede koja je kružnog toka i odgovorna, postavili smo ciljeve u vezi s održivošću koji obuhvataju tri dimenzije prioriteta ekološkog, socijalnog i poslovnog upravljanja.