Tarkett, The ultimate flooring experience

Odgovorost prema životnoj sredini

U pristupu inovacijama, Tarkett Grupa koristi svoje poznavanje tržišta i klijenata, ali i proizvoda, materijala i industrijskih procesa u svrhu izrade proizvoda superiornog kvaliteta, na ekološki efikasan način.

PRIRODNO, PRIRODNI LINOLEUM

Linoleum je 100% prirodan i obnovljiv proizvod proizveden od sirovina kao što su smola, piljevina, pluta, juta, kreda, laneno ulje. Prirodni linoleum je pogodan za upotrebu u „Zelenim“ (LEED) zgradama i komercijalnim objektima. Tarkett linoleum xf je prvi linoleum na svetu nagrađen srebrnim Cradle to Cradle sertifikatom.

PEFC LAMINATI

Tarkett laminatni podovi izrađeni su 84% od prirodnih, obnovljivih materijala iz šuma kojima se pažljivo upravlja. Tarkett laminati imaju PEFC sertifikat. Na kraju životnog ciklusa, laminatne podne obloge mogu se ponovo upotrebiti ili reciklirati kao izvor energije: laminat je potpuno sagorljiv i sagoreće bez opasnih emisija.

CRADLE TO CRADLE

Sertifikacija Cradle to Cradle se zasniva na 5 kriterijuma: sadržaj materijala, ponovno korišćenje sirovina, dizajn za životnu sredinu, udeo obnovljive energije i upravljanje vodom u toku procesa proizvodnje, kao i princip društvene odgovornosti. Tarkett je prvi proizvođač drvenih podova u Evropi koji je nagrađen Cradle to Cradle sertifikatom za svoj asortiman parketa. Racionalnim i strogo kontrolisanim korišćenjem različitih drvnih vrsta u različitim slojevima parketa, Tarkett čuva ograničene resurse plemenitih drvnih vrsta i aktivno doprinosi očuvanju prirode. Višeslojna konstrukcija parketa predstavlja visoko resursno štedljiv proizvod koji čuva prirodno okruženje. Primera radi, od 1 m³ tvrdog drveta moguće je napraviti 30 m² solid parketa, ali se od iste količine tvrdog drveta može napraviti čak 150 m² višeslojnog parketa!

GREENLAY

GreenLay je Tarkett Sports loose lay ugradnja, kod koje se koristi značajno manje lepila – 98% površine je bez lepka! Zahvaljujući ovom održivom rešenju, uklanjanje ove podne obloge je veoma lako, bez oštećenja podloge. Takođe, s obzirom da na sebi nema lepka, PVC pod se može i reciklirati. Prva GreenLay ugradnja 1995. godine obavljena je kao test. Ali i posle više od 15 godina, ona i dalje traje. Otkako je Tarkett uveo GreenLay, preko 700.000 m² širom sveta je ugrađeno ovom inovativnom tehnikom.