Pokretanje saradnje i održiva poslovna partnerstva

Pokretanje saradnje i održiva poslovna partnerstva

U Tarkettu želimo da sarađujemo sa našim zaposlenima, distributerima i partnerima angažujući se za dobrobit ljudi i planete.
Zbog toga pokrećemo saradnju.

Veliki svetski izazovi u pogledu održivosti zahtevaju saradnju i partnerstvo u svim granama industrije i lancima snabdevanja. Podstičemo naše kupce i sve naše zainteresovane strane da nam se pridruže na putu pozitivnih promena. Našim kupcima i zainteresovanim stranama pružamo jasne informacije o napretku u održivosti, proizvodima i ambicijama:

•    Naš CSR (Corporate Social Responsibility) izveštaj je sveobuhvatan, javno objavljen i revidira ga treća strana.

•    Dobrovoljno objavljujemo podatke o našim proizvodima.  U Evropi smo 2019. godine  pokrenuli izjave o zdravim materijalima (MHS) koje tačno opisuju sastav proizvoda i pružaju informacije u vezi sa koncentracijom sastojaka (hemijski sastav), njihovom ulogom u proizvodu i rizicima po zdravlje i životnu sredinu, u slučaju izlaganja ovim supstancama prilikom korišćenja podnih obloga. MHS verifikuje nezavisna, treća strana. MHS dopunjuju izjave o ekološkim proizvodima (EPD), koje se zasnivaju na LCA metodi za procenu ekoloških performansi proizvoda.

•    Postavili smo ambiciozne ciljeve u pogledu održivosti, i tražimo sertifikate trećih lica za naše proizvode i objekte.

Delimo ekspertizu koja doprinosi blagostanju.  Uspostavili smo  saradnju sa ekspertima za boje, dizajnerima i stručnjacima za obrazovanje, kako bismo razumeli uticaj boja na razvoj i dobrobit dece u obrazovnim sredinama. Otkrili smo, na primer, da je kapacitet dečijeg pamćenja veći za 55 do 78% kada je dete okruženo bojom koju voli.

Sarađujemo sa nevladinim organizacijama, industrijskim udruženjima i učestvujemo u kolektivnim akcijama:

•    učestvujemo na Svetskom ekonomskom forumu (WEF)

•    član smo organizacija koje predvode u borbi  protiv klimatskih promena (COP21)

•    član CE 100 (pripremila fondacija Ellen MacArthur).