Sobe sa serverima

Sobe sa serverima

U prostorijama sa osetljivom elektronskom opremom poput velikih kompjutera i servera, elektrostatički elektricitet može da izazove neprijatnost kod ljudi i da izazove ozbiljnu štetu. Antistatik i provodni podovi eliminišu elektrostatičko pražnjenje kroz tačku u uzemljenju. Ovi tehnički podovi su takođe velike otpornosti tako da teška oprema ne izaziva oštećenja, a takođe su dizajnirani sa glatkom površinom, što značajno olakšava proces čišćenja.

Glavni zahtevi
Pri odabiru poda za oblast sobe sa serverima uverite se da ste razmotrili sledeće uslove

Elektrostatički elektricitet može da nanese štetu u sobama sa osetljivom elektronskom opremom poput matičnih računara ili servera. Ova posebna područja zahtevaju provodne podove koji otklanjaju elektrostatičko pražnjenje. Izaberite pod koji je takođe lak za čišćenje i održavanje.

Usluge