Hodnici

Hodnici

Prometni hodnici u zgradi moraju imati istrajne podove koji su u stanju da izdrže teret umerenog kretanja ljudi, a pritom su laki za čišćenje i održavanje. Podovi su često jedini sloj koji razdvaja stanove jedne od drugih, pa prema tome moraju biti posebno dizajnirani da smanje prenošenje zvuka hodanja i ambijentalnu buku komšijskih razgovora. Dodatno, igrajući se dizajnom, različitim elementima možete stvoriti lep ritam kojim se prekida svaka vizuelna monotonija.

Glavni zahtevi
Pri odabiru poda za oblast hodnici uverite se da ste razmotrili sledeće uslove
  • Smanjenje nivoa buke
  • Umerena prohodnost
  • Otpornost na vatru
  • Lak za čišćenje i održavanje
Usluge