Operacione sale, medicinske laboratorije i sterilne sobe

Operacione sale, medicinske laboratorije i sterilne sobe

U područjima gde postoji visok rizik od izlaganja bolničkoj infekciji - kao što su operacione sale, medicinske laboratorije i sterilne sobe - podovi moraju ispuniti stroge higijenske standarde kako bi obezbedili infektivnu kontrolu i optimalnu čistoću vazduha. Naši podovi zadržavaju vrhunski nivo čistoće zahvaljujući čvrstoj i stabilnoj površini i malom broju spojnih mesta, kao i otpornosti na fleke i hemikalije. Podne obloge su takođe dizajnirane sa statičkom kontrolom, pa je rizik od kvara opreme i pojave drugih neprijatnosti u toku operacija drastično smanjen. Naš asortiman nudi izdržljive i lako održive podne obloge koje ispunjavaju uslove postavljene u okviru zdravstvenog sektora.

Glavni zahtevi
Pri odabiru poda za oblast operacione sale, medicinske laboratorije i sterilne sobe uverite se da ste razmotrili sledeće uslove
  • Infektivna i higijenska kontrola
  • Otporan na mrlje, hemikalije i dezinfekciona sredstva
  • Niska kontaminacija vazduha
  • Elektrostatička kontrola
  • Otporan na velike terete
Usluge