Cena laminata

Na razlike u ceni laminata utiču različiti faktori, kao što su: kvalitet laminata, površinski efekti dasaka laminata, dimenzije dasaka, oborene ivice, površinska zaštita, period garancije laminata.  Dodatni troškovi koje možete imati prilikom postavljanja laminata, mogu biti: premeštanje nameštaja, skidanje starog poda, pripremanje podloge, troškovi ugradnje laminata kao i troškovi pratećeg asorimana – zidnih lajsni, prelaznih lajsni, podloge itd. 

Saznajte više