Održivost

Održivost

Tarkett je uskladio svoje poslovanje sa 17 ciljeva održivog razvoja Ujedinjenih nacija, a primenom propisanih mera u svom planu održivosti do 2020. godine, direktno je doprineo ostvarivanju pet postavljenih ciljeva.

Eko-dizajn i upotreba dobrih materijala

Tarkett poklanja veliku pažnju odabiru dobrih materijala, koji štite zdravlje ljudi i okolinu, a takođe svojim podnim rešenjima doprinosi kvalitetu vazduha u zatvorenom prostoru i zdravijem okruženju.

Razvoj modela cirkularne ekonomije 

Zajednički model cirkularne ekonomije, koji se zasniva na saradnji, ključan je za Tarkett kako bismo osigurali održivu potrošnju i proizvodnju, upravljali krajnjim proizvodima i reciklirali otpad u resurse visokog kvaliteta.

Borba protiv klimatskih promena

Tarkett je posvećen borbi protiv klimatskih promena, kroz efikasno upravljanje energijom na proizvodnim lokacijama i upotrebu recikliranih materijala.

Razvoj preduzetničke i društvene odgovornosti

Doprinos Tarkett-a razvoju preduzetničke i društvene odgovornosti primetan je u obezbeđivanju sigurnih radnih mesta i izgradnji tima u kome se uvažava različitost, podstiče dijalog i osnažuju veze sa lokalnim zajednicama.

Podsticanje uključenosti zainteresovanih strana i donosioca odluka

Kao pouzdan i priznat globalni lider, Tarkett je glavni pokretač dijaloga o održivosti i odgovornom upravljanju resursima u industriji.