Zaštita privatnosti vaših ličnih podataka je veoma važna za našu kompaniju. Politika zaštite privatnosti („Politika zaštite privatnosti“) obezbeđuje vam informacije o načinu na koji Tarkett koristi vaše lične podatke, u skladu sa primenljivim propisima. Dokument se razmatra zajedno sa POLITIKOM O KOLAČIĆIMA.

Eksterni linkovi
Ova Politika zaštite privatnosti bavi se samo podacima koje obrađuje Tarkett ili drugi subjekt Grupe.
Tarkett neće biti odgovoran za obradu ličnih podataka koje možete poslati trećim stranama, čak i ako su linkovi ka trećim stranama na sajtu kompanije Tarkett.
Veb-sajtovi i aplikacije trećih strana kojima se pristupa preko veb-sajta ili aplikacije kompanije Tarkett nisu pokriveni ovom Politikom zaštite privatnosti.

 

Prikupljanje i korišćenje podataka
Politika zaštite privatnosti pokriva podatke prikupljene na mreži i van mreže, uključujući lične podatke koje možemo prikupiti preko različitih kanala kao što su veb-sajtovi, društvene mreže, kontakt sa klijentima i događaji (sajmovi itd.). Napominjemo da kombinujemo lične podatke prikupljene jednom metodom (npr. preko veb-sajta) sa ličnim podacima prikupljenim drugom metodom (npr. sajmovi; sastanci sa klijentom).

Tarkett prikuplja i obrađuje informacije koje ste obezbedili preko veb-sajta ili drugih sredstava, kao što su vaše ime, prezime, adrese, i-mejl adrese, broj telefona, a u slučaju da delujete u poslovnom kontekstu, ime vaše kompanije i vaš položaj u kompaniji.

Kada se zatraže lični podaci, bićete obavešteni o obaveznoj ili opcionoj prirodi tih podataka simbolom *.

Tarkett može obraditi lične podatke za svaku od sledećih namena (namena može biti različita u zavisnosti od slučaja);

Za korisničku podršku: Tarkett obrađuje vaše lične podatke da bi vam obezbedio korisničku podršku, naročito da bi odgovorio na vaš zahtev.
Za takmičenja i druge promocije: Sa vašim odobrenjem (kad god je ono potrebno), Tarkett može obraditi vaše lične podatke da bi stupio u kontakt sa vama preko imejla, tekstualne poruke, telefonskog poziva ili pošte u vezi sa uslugama i proizvodima za koje verujemo da vas mogu interesovati (marketinška komunikacija; promocije; itd.).
Za statičku analizu: Tarkett može obraditi vaše lične podatke radi sprovođenja statističke analize (marketinška analiza, procena delotvornosti naših kampanja itd.),
Za administrativne namene u vezi sa bezbednošću i pristupom sistemima, platformama, obezbeđenim veb-sajtovima ili aplikacijama kompanije Tarkett,
Za bilo koju drugu legitimnu poslovnu svrhu.
 
Otkrivanje/prenos vaših ličnih podataka.
Tarkett može otkriti vaše lične podatke bilo kom subjektu u okviru Tarkett grupe i, kada je to potrebno, podizvođačima kompanije Tarkett koji se nalaze unutar ili van Evropske ekonomske oblasti („EEO“) i obrađuju vaše lične podatke u ime kompanije Tarkett za gorenavedene namene. Tarkett neće prodavati, izdavati ili otkriti vaše lične podatke drugim stranama.  

Kompanija Tarkett će možda biti u obavezi da otkrije vaše lične podatke ukoliko se od nje to zatraži važećim zakonom ili propisom, ili da bi odgovorila na zahtev sudske ili administrativne vlasti.

Bezbednost prikupljenih ličnih podataka
Tarkett je posvećen zaštiti vaših ličnih podataka i održava odgovarajuće tehničke i organizacione mere da bi izbegao nepravilno ili slučajno otkrivanje, korišćenje, pristup, gubitak, modifikaciju ili oštećenje vaših ličnih podataka.

Tarkett implementira osigurane sisteme podataka u skladu sa industrijskim standardima. Vašim ličnim podacima će pristupati samo zaposleni kompanije Tarkett ili njenih podizvođača koji moraju da pristupe vašim ličnim podacima zbog određenog zadatka koji je naveden u gornjem tekstu. Pored toga, svi zaposleni kompanije Tarkett i njenih podizvođača ograničeni su obavezom poverljivosti. 

U slučaju da se lični podaci prenesu u zemlju van EEO, implementiraju se mere zaštite i bezbednosti ličnih podataka poput:

Prenosa vaših ličnih podataka bilo kom subjektu kompanije Tarkett ili podizvođaču u zemlji koja nudi adekvatan nivo zaštite ličnih podataka u skladu sa Evropskom komisijom.
Prenosa vaših ličnih podataka pokrivenog standardnim ugovornim klauzulama Evropske komisije.

Trajanje skladištenja
Tarkett će zadržati vaše lične podatke samo dok je to neophodno za ispunjenje namene zbog koje su prikupljeni, u okviru granica koje su obezbeđene primenljivim zakonom i u skladu sa pravnim i regulatornim zahtevima, naročito računovodstvenim zahtevima.