Politika o privatnosti

Politika o privatnosti

Zaštita Vaših ličnih podataka (dalje u tekstu : “podatak”) je ozbiljna stvar za Tarkett. Ova politika privatnosti (“Politika privatnosti”) objašnjava kako prikupljamo i koristimo Vaše podatke, u skladu sa važećim zakonima. Takođe Vas ohrabrujemo da pročitate našu Politiku kolačića.

 

1. Ko je rukovalac Vaših podataka ?

Rukovalac Vaših podataka, koji odlučuje kako i zašto se Vaši podaci obrađuju, je kompanija Tarkett d.o.o. Bačka Palanka, matični broj: 08756716, PIB: 100753461, sa sedištem u Industrijskoj zoni 14, 21400 Bačka Palanka, Republika Srbija (u daljem tekstu: Tarkett).

 

Kada se ova Politika privatnosti odnosi na “mi”, “naše” ili “nas” ispod, to će se odnositi na Tarkett.

 

2. Zašto se primenjuje politika privatnosti?

Ova Politika privatnosti se odnosi na sve Vaše Podatke koje Tarkett prikuplja, bilo preko Tarkettovih internet stranica ili na bilo koji drugi način.

 

Tarkett vebsajt ili aplikacije mogu sadržati linkove na internet stranicama naših partnerskih mreža i/ili filijala. Imajte na umu da ove internet stranice imaju vlastita pravila o privatnosti i da ne prihvatamo nikakvu odgovornost ili odgovornost za ove politike.

 

Ova Politika privatnosti se povremeno može ažurirati.

 

3. Koje podatke prikupljamo od Vas?

Možemo prikupljati podatke koje nam dostavite putem različitih kanala, uključujući internet stranice, društvene medije, događaje, telefonske kontakte, e-poštu ili na drugi način. Takvi podaci mogu da uključuju:

 

 • identifikacione informacije (npr. ime, prezime, datum rođenja);
 • kontaktne podatke (npr. poštanska adresa, e-mail adresa, broj telefona);
 • radno mesto / pozicija u Vašoj kompaniji, ako delujete u profesionalnom kontekstu;
 • zapisi o korespondenciji sa Tarkett-om i odgovori na naša istraživanja.

Takođe možemo prikupljati Vaše podatke automatskim sredstvima, uključujući kolačiće i druge uređaje za praćenje. Napominjemo da se Vaša IP adresa nikada neće koristiti za identifikaciju Vas kao fizičkog lica, već će nam jednostavno omogućiti da odredimo grad odakle ste povezani. Pogledajte našu Politiku kolačića za više informacija.

 

Vaše podatke možemo dobiti iz spoljnih izvora, na primer od trećih kompanija ili javno dostupnih izvora. Ova Politika privatnosti se odnosi na bilo koji od ovih podataka i kad god je to moguće, obavestićemo Vas o izvoru iz kojeg smo ih dobili.

 

4. Za koje svrhe koristimo Vaše podatke?

Uglavnom koristimo Vaše podatke u svrhu upravljanja odnosima sa klijentima, posebno kada:

 

 • obrađujemo naloge i isporučujemo proizvode;
 • odgovaramo na Vaše zahteve,
 • upravljamo potraživanjima proizvoda;
 • šaljemo vesti i informacije o našim proizvodima koji vas mogu zanimati;
 • upravljamo programima lojalnosti;
 • sprovodimo ankete za poboljšanje naših usluga i proizvoda;
 • organizujemo takmičenja;
 • generišemo statistike za marketinšku analizu.

Možemo obraditi Vaše podatke za bilo koju drugu specifičnu svrhu naznačenu u vreme prikupljanja podataka.

 

5. Za koje pravne osnove koristimo Vaše podatke?

Uzimajući u obzir svrhu, Vaši podaci se obrađuju na sledećim pravnim osnovama:

 

 • gde je to potrebno za izvršenje ugovora koji imamo sa Vama;
 • gde je neophodno da sledimo naše legitimne interese, uključujući:

 

  • Bezbednost mreže i informacija radi zaštite Vaših podataka od gubitka, oštećenja ili neovlašćenog pristupa;
  • procenu naše usluge putem snimanja poziva s našim kontaktnim centrima;
  • direktne marketinške aktivnosti (osim u kojima se oslanjamo na vaš pristanak);

 

 • gde je neophodno da se ispuni zakonska obaveza, naročito da se pomogne javnom organu ili istražnom organu;
 • gde ste dali svoj izričit pristanak za određene i utvrđene svrhe.

 

6. Šta sa vašim podacima ?

Vaše podatke možemo deliti sa:

 

 • drugim licima u okviru Tarkett Grupe za interne administrativne svrhe;
 • našim pouzdanim dobavljačima trećih strana za obavljanje niza poslovnih usluga u naše ime, kao što su usluge hostinga i održavanja;
 • trećim licima koja mogu ponuditi usluge u vezi sa našim proizvodima i uslugama;
 • sudskim vlastima, državnim agencijama ili javnim telima, na zahtev i u meri dopuštenoj zakonom.

U svim slučajevima, Tarkett će podeliti Vaše Podatke samo na osnovu potrebe da bi ispunio gore navedene ciljeve.

 

7. Gde čuvamo Vaše podatke?

Vaši podaci se čuvaju ili u našoj bazi podataka ili u bazi podataka naših pružalaca usluga.

 

Zbog međunarodne dimenzije Tarkett Grupe, a kako bi se optimizirao kvalitet naših usluga, Vaši Podaci mogu biti preneseni u zemlje izvan Evropskog ekonomskog prostora (“EEA”). U takvim slučajevima, koristićemo odgovarajuće pravne garancije da bismo osigurali da se Vaši podaci obrade u skladu sa uslovima ove politike privatnosti.

 

Da biste dobili kopiju ovih garancija ili detalje o tome gde možete da pristupite tim dokumentima, možete nam poslati pisani zahtev kao što je navedeno u članu 10 Politike privatnosti.

 

8. Kako osiguravamo sigurnost i poverljivost Vaših podataka ?

 Tarkett je posvećen obezbeđivanju bezbednosti Vaših podataka. U tu svrhu održavamo odgovarajuće tehničke i organizacione mere kako bismo izbegli, koliko je to moguće, svako slučajno ili nezakonito uništavanje, gubitak, izmenu ili neovlašćeni pristup.

 

9. Koliko dugo čuvamo Vaše podatke?

 Mi ćemo zadržati Vaše Podatke u vremenskom periodu potrebnom za postizanje svrhe za koju su prikupljeni, u granicama predviđenim važećim zakonom. U nekim okolnostima, možemo zadržati Vaše podatke na duži vremenski period kako bismo zadovoljili zakonske, računovodstvene ili izveštajne zahteve.

 

 

10. Koja su Vaša prava i kako ih možete ostvariti?

 U skladu sa važećim zakonom, imate pravo:

 

 • Da pristupite svojim podacima;
 • Da ispravite i ažurirate svoje Podatke;
 • Da zahtevate brisanje podataka;
 • Da ograničite obradu vaših podataka;
 • Da se protivite obradi vaših podataka, uglavnom kada se obrada zasniva na našim legitimnim interesima;
 • Da povučete vašu saglasnost u bilo kom trenutku;
 • Da podnesete zahtev za vraćanje Vaših podataka u strukturiranu datoteku podataka, bilo Vama ili trećoj strani, gde je to tehnički izvodljivo (prenosivost podataka);
 • Podneti žalbu nadležnom organu (Poverenik) za zaštitu podataka.

 

Ako želite da ostvarite jedno od svojih prava, molimo vas da pošaljete e-mail na  ili pismo na: Tarkett d.o.o. Bačka Palanka, Industrijska zona 14, 21400 Bačka Palanka, Republika Srbija.

 

Imajte na umu da možemo tražiti dokaz Vašeg identiteta i sve detalje Vašeg zahteva pre nego što ga obradimo. Podaci će se koristiti samo za proveru Vašeg identiteta i neće biti pohranjeni duže nego što je potrebno za ovu svrhu.

 

Mi ćemo odgovoriti u razumnom roku, u skladu sa važećim propisima.