Tarkett lansira Klimatsku mapu puta za 2030. godinu

Tarkett lansira Klimatsku mapu puta za 2030. godinu

04. Februar 2022

Tarkett je danas objavio novu Klimatsku mapu puta za 2030. godinu, u potpunom skladu sa ciljem Pariskog klimatskog sporazuma da ograniči globalno zagrevanje na 1,5°C. Kompanija će ostvariti smanjenje emisije gasova staklene bašte za 30% u svom celom lancu vrednosti do 20301. Danas je nezavisna organizacija Science Based Targets (SBTi) započela procenu i odobravanje Tarkettovih ciljeva smanjenja gasova staklene bašte.

Tarkettova Klimatska mapa puta za 2030. pokriva smanjenje emisija gasova staklene bašte od:
- Direktne emisije iz sopstvene proizvodnje energije, kao što je na primer gorivo, gas ili drvo koje se koristi u našim sopstvenim bojlerima (Delokrug 1).
- Emisije koje se odnose na proizvodnju kupljene energije (električna energija, para, grejanje i hlađenje) koju koristimo u okviru našeg poslovanja (Opseg 2).
- Sve druge indirektne emisije širom našeg lanca vrednosti, uključujući emisije naših dobavljača kroz ekstrakciju i transport sirovina, kao i emisije nakon upotrebe kao što je spaljivanje na kraju upotrebe (Opseg 3).

„Zajedno sa našim timovima, postavili smo klimatske ciljeve u skladu sa Pariskim sporazumom“, rekao je Arno Markiz, glavni direktor za održivost i inovacije u Tarkett-u. „Sada blisko sarađujemo sa SBTi-om da procenimo i odobrimo naše ciljeve i da ubrzamo naš doprinos do ugljenik-neutralnog sveta do 2050. Ovi ciljevi su izuzetno izazovni, pošto je samo 10% naših emisija povezano sa našim proizvodnim operacijama. Ostatak dolazi od upotrebe sirovina i tretmana i spaljivanja naših proizvoda na kraju upotrebe. Postavljanje ovih ciljeva za ceo lanac vrednosti je situacija u kojoj svi dobijaju – pomaže u smanjenju sopstvenih emisija gasova staklene bašte i emisija naših kupaca. Imamo važnu odgovornost da promenimo igru u našoj industriji. Treba nam sve naše zainteresovane strane da nam se pridruže na tom putu, obezbeđujući brz napredak."

Tokom poslednje decenije, Tarkett je smanjio emisije gasova staklene bašte za 38% (Opseg 1 i 2)2 i sada ubrzava taj napredak u skladu sa Klimatskim planom za 2030. godinu. Kompanija je nedavno postigla B rezultat od strane CDP-a. Ovo predstavlja drugi najviši nivo zrelosti koji kompanija može da dostigne na vodećoj svetskoj platformi za klimatske performanse, ilustrujući snažnu posvećenost Tarkett timova uključenih u Klimatsku mapu puta. Smanjenje gasova staklene bašte se već postiže povećanjem energetske efikasnosti na proizvodnim lokacijama, obnovljivim izvorima energije i ekološki dizajniranim proizvodima. Kroz eko-dizajn, Tarkett timovi biraju i koriste visokokvalitetne materijale sa niskim ugljičnim otiskom. Ovaj pristup zasnovan na principima Cradle to Cradle® umanjuje potrebu za devičanskim sirovinama dok istovremeno smanjuje ugljenični otisak kompanije. Kao deo svoje strategije cirkularne ekonomije, Tarkett je razvio namenski program za vraćanje i reciklažu podova pod nazivom ReStart®. Ovaj program pomaže klijentima da preusmere podove na kraju upotrebe od spaljivanja i deponije, obezbeđujući reciklažu uz istovremeno smanjenje ugljen dioksida.

SBTi je partnerstvo između CDP-a, Globalnog dogovora Ujedinjenih nacija, Instituta za svjetske resurse (WRI) i Svjetskog fonda za prirodu (WWF). Naučno zasnovani ciljevi su dizajnirani da zadrže planetu u okviru svog globalnog budžeta za ugljenik kako bi se ograničilo povećanje globalnih temperatura i efekata klimatskih promena. Građevinska industrija može dati veliki doprinos očuvanju resursa i ublažavanju uticaja na klimu, jer predstavlja oko 40% globalnih emisija GHG (proizvodnja, transport i spaljivanje) i 60-70% ukupnog otpada3.

--------------------
Napomena:
1 u odnosu na 2019, opseg 1, 2 i 3
2 Između 2010. i 2020. godine, opseg 1 i 2, apsolutne vrednosti u kg CO2e
3 Globalni izveštaj o stanju zgrada i građevinarstva i Međunarodna agencija za energiju (IEA) i Eurostat za 2019.