Centar za reciklažu tekstilnih ploča

Centar za reciklažu tekstilnih ploča

Ljudi provode 90% svog vremena u zatvorenom prostoru, radeći, učeći i opuštajući se. Kompanija Tarkett vam pomaže da stvorite zdravije, sigurnije zatvorene prostore koji su prijatni za ljude tako što projektujemo visokokvalitetne, održive podne obloge. Naročito, neprekidno poboljšavamo zdravstvene i ekološke prednosti naših proizvoda, nastojimo da biramo materijale koji se mogu obnoviti, reciklirati i transformisati u nove proizvode.

Fokusiranjem na Cradle to Cradle® dizajn naše proizvode izrađujemo na način koji pomaže u očuvanju prirodnih resursa i smanjenju klimatskih promena.

EU Life programme

Trenutni linearni model „uzmi-napravi-odbaci“ je neodrživ. Danas se u Evropi 95-97% iskorišćenih tepiha ili odlaže na deponije ili spaljuje u pećima za spaljivanje. Velike količine ovog otpada, posebno najlona, nisu biorazgradljive i, u skladu sa principima Cradle to Cradle, treba da bude koncipirane tako da se vraćaju u tehničku sferu radi zdrave reciklaže, a ne da završe na deponijama.

Kompaniji Tarkett je dodeljena subvencija iz EU LIFE programa kao podrška posvećenosti razvoju tehnologije koja ima za cilj reciklažu proizvoda od tekstilnih ploča koje se mogu reciklirati u zdravom sistemu zatvorenog ciklusa, zasnovanog na principima Cradle to Cradle®.

Carpet take back - carpet tiles Tarkett DESSO

Zatvaranje petlje

Tarkettov projekat „Tekstilne ploče zatvorenog ciklusa“ fokusiran je na razvoj najefikasnijih metoda u odvajanju materijala kao osnove za reciklažu „zatvorenog ciklusa” otpada tekstilnih ploča u polimere i nove proizvode.

Cilj Tarkettovog projekta zatvorenog ciklusa je da pokaže tehničke i ekonomske opravdanosti linije za razdvajanje zasnovane na inovativnoj tehnologiji razdvajanja. Usmeren je na razdvajanje iskorišćenog materijala tekstilnih ploča u njihove prvobitne odvojene primarne resurse, koji se mogu koristiti u proizvodnji novih tekstilnih ploča ili za proizvodnju novog materijala od polimera nakon depolimerizacije koju vrše spoljni partneri.

Kliknite ovde ako želite da saznate nešto više o našem Centru za reciklažu tekstilnih ploča.