DAN PLANETE ZEMLJE

DAN PLANETE ZEMLJE

Dan Zemlje stvoren je sa ciljem da podseti na odgovornost koju svi imamo prema planeti na kojoj živimo, kako bi nam ona obezbedila sigurno mesto za život.

Danas se ceo svet suočava sa izazovima održivosti.
Prevazilaženje tih izazova više nije samo ambicija koju slede pojedinci, već prioritetan zadatak svih stanovnika planete Zemlje. 

Zaslužujemo čist vazduh, vodu, hranu, energiju i mesto za život.

Očuvanje prirodnog kapitala znači biti odgovoran prema biljkama, vodi i zemlji koja nam pruža vitalne sastojke za opstanak. Zameniti fosilna goriva obnovljivom energijom, preduzeti mere u cilju pozitivnog uticaja na smanjenje klimatskih promena i ponovo koristiti materijal radi očuvanja dragocenih prirodnih resursa.

 

Aktivnosti kompanije Tarkett

U Tarkett-u, duboko smo uvereni da postoji hitnost za promenu modela poslovanja, kako bi se sačuvali ograničeni svetski prirodni resursi i kapital. 

Danas se 70% sirovina koje mi koristimo ili reciklira, brzo obnavlja, ili su u izobilju dostupne u prirodi. 

U Evropi, više od 60% drveta koje koristimo sertifikovano je od strane FSC® (Saveta za upravljanje šumama) ili PEFCTM (Programa za odobravanje sertifikata za šume).

Danas je 68% proizvodnih pogona u okviru Tarkett Grupe opremljeno zaokruženim tokovima vode, ili uopšte ne troše vodu. Na industrijskoj lokaciji u Srbiji (Bačka Palanka) implementiran je 100% zatvoreni tok vode. 

Više od 50 % energije iskorišćene na industrijskoj lokaciji u Bačkoj Palanci (Srbija), potiče iz obnovljivih izvora.

 

Pridružite nam se.
Veliki svetski izazovi u pogledu održivosti zahtevaju saradnju i partnerstvo između industrija i lanaca snabdevanja. Podstičemo naše kupce i sve naše zainteresovane strane da nam se pridruže na putu pozitivnih promena. 
Informacije o našem napretku u održivosti su transparentne. 
 

„Činimo dobro. Zajedno.”