Naučne laboratorije

Naučne laboratorije

U okviru srednjih škola i univerziteta, studenti učestvuju i u praktičnom radu, pa prema tome želimo da pomognemo da to čine u bezbednom prostoru velike udobosti. Naša rešenja za podove laboratorija su protivklizna i otporna na fleke, tako da studenti mogu da uče bez straha od povreda ili nanošenja štete opremi. U zavisnosti od toga da li se prilikom prakse koriste i određeni osetljivi elektronski uređaji, u našoj ponudi možete pronaći i antistatik i provodne podove koji sprečavaju pojavu statičkog elektriciteta.

Glavni zahtevi
Pri odabiru poda za oblast naučne laboratorije uverite se da ste razmotrili sledeće uslove
  • Protivklizna površina
  • Otporan na hemikalije i fleke
  • Provodna i antistatik svojstva
Usluge