DESSO AirMaster tekstilne ploče: Savera i Savera Shade

Nove DESSO AirMaster tekstilne ploče: Savera i Savera Shade

Razigrane, raznolike i praktične

Kao deo našeg pristupa „Tarkett Human-Conscious DesignTM” (dizajn kompanije Tarkett koji vodi računa o ljudima) trudimo se da pružimo bezbednei zdrave prostore u kojima ljudi mogu da ostvare svoj puni potencijal. Kolekcije DESSO AirMaster Savera i Savera Shade nude inspirativan i fleksibilan način za značajno smanjenje štetnih sitnih čestica prašine na radnom mestu. Njihovim hvatanjem i zadržavanjem tamo gde vam ne mogu naškoditi: ispod nogu.

Ponuđeni standard u obliku dasaka – prvi u AirMaster asortimanu – DESSO AirMaster Savera i Savera Shade su kolekcije podova koje su prikladne za budućnost: prilagodljive i održive.

Collage of DESSO AirMaster Savera Carpet flooring images

DESSO AirMaster: Clears the Air®

Važnost čistog vazduha na radnom mestu teško se može preterano naglašavati. Sićušne, nevidljive čestice pod nazivom lebdeće čestice (PM), koje su poznate i kao čestice koje zagađuju vazduh ili sitna prašina, predstavljaju odlučujući faktor u kvalitetu vazduha u kućama i na radnim mestima i direktno su povezane sa zdravstvenim rizicima.1 Za naš zdrav razum, naš osećaj blagostanja i uopšteno naše zdravlje izuzetno je koristan vazduh bez zagađujućih supstanci.

Od svog uvođenja, AirMaster tehnologija je dokazana u bezbrojnim radnim prostorima, kao i u strogim laboratorijskim ispitivanjima. U tim ispitivanjima pokazalo se da je DESSO AirMaster® podloga najmanje 8 puta efikasnija u hvatanju i zadržavanju sitnih čestica prašine od glatkih podova (PM10) i najmanje 4 puta u poređenju sa konvencionalnim tepisima (PM10)2.

Dokazana efikasnost

GUI Gold sertifikat je dodeljen kolekciji DESSO AirMaster na osnovnu prosečnih vrednosti iz 15 ponovljenih ispitivanja, u kojima su izmerene odlične performanse u hvatanja sitne prašine, kako bi se obezbedilo da rezultati budu naučno utemeljeni, a ne izvedeni na osnovu svojstava iz samo jednog ispitivanja.

Tokom nekih testova, za DESSO AirMaster je dokazano da je bio do 20 puta efikasniji3 u hvatanju i zadržavanju sitne prašine od glatkih podova.

Sertifikat Gold Plus je dodeljen za visoke performanse prema tri kriterijuma za ispitivanje:
– prikladnost za osobe koje pate od alergija
– visoka sposobnost vezivanja sitne prašine
– svojstva niske emisije isparljivih organskih jedinjenja (VOC )4

Kolekcije

DESSO AirMaster Savera

Kolekcija AirMaster Savera se sastoji od palete od 6 jednobojnih tonova koji se savršeno uklapaju sa 6 prelaznih boja kolekcije AirmMaster Savera Shade.

DESSO AirMaster Savera Shade

Kolekcija AirMaster Savera Shade nudi suptilan prelazni efekat izražen u dve varijacije dasaka po nijansi. Jedna daska ima svetliji prelaz boje, a druga istaknutiji, tamniji prelaz.

Inspiracija dezena

Međutim, funkcionalnost čini samo polovinu priče. Zahvaljujući bogatoj paleti od 12 toplih i hladnih nijansi – šest jednobojnih tonova i šest prelaznih boja – dizajnerima su na raspolaganju beskrajne kombinacije kako bi stvorili efekat koji su zamislili.

Postavljene u različite formacije ili u kombinaciji sa Tarkettovim LVT podovima, AirMaster Savera daske su savršene za projektovanje tlocrta koji su istovremeno kreativni i praktični. Na primer, podela prostora na zone, usmeravanje ili obeležavanje fizičke udaljenosti.

DESSO Airmaster Savera & Savera Shade Design Inspiration

Preporuke o održivosti

DESSO AirMaster Savera Sustainability Credentials

Galerija slika

1 Svetska zdravstvena organizacija, Smernice za kvalitet vazduha za lebdeće čestice, globalno ažuriranje 2005. 
2 Na osnovu testova koje je GUI izvršio sa DESSO AirMaster u odnosu na standardni glatki pod i na standardni strukturirani tepih sa florom sa petljama (srednje vrednosti).
3 Merenja se vrše na visini od 80 cm i 110 cm (u zoni disanja).
4 ISO 16000 analiza ispitivanja, prema AgBB šemi procene 2010. i u skladu sa kriterijumima za GUT emisije.