Inspiracija za projekte

PLAY brošura: Inspiracija za projekte

PLAY

Početkom 2020. godine Tarkett je započeo projekat u suradnji sa Note Design Studiom, pod nazivom „Prirodna veza”. Cilj projekta je bio da bude forum za promenu, formiran radi pokretanja ideja i diskusija koje bi mogle doprineti održivoj, kružnoj transformaciji u dizajnu, arhitekturi i društvu.

Pojavljuje se zajedno sa novim manifestom Tarkett Human-Conscious designTM, koji se odnosi na sadašnje i buduće generacije. Da pravimo podne obloge koje su dobre za ljude i za planetu. I da to radimo svakodnevno. Cilj projekta Play jeste da se koristi kao osnova iz koje se crpi inspiracija za bezbednije i zdravije prostore, u kojima ljudi mogu da ostvare svoj puni potencijal. Želeli smo da crpimo inspiraciju iz spojeva i veza u prirodi kao ideje za dizajn da bismo ispitali stvari koje drže na okupu ne samo dizajn, već i društvo. Od velike slike do elemenata koje ne možemo da vidimo, ali za koje smo svesni da su prisutni.

 
„Prirodna veza”, princip kružne ekonomije u tumačenju Note Design Studia.

PLAY & NATURAL BOND

MICRO – ISTRAŽIVANJE MATERIJALA

Play počinje posmatranjem veza na mikro nivou i inspiracije koja potiče od istraživanja materijalnog.

Blizu, bliže i još bliže. Odnos između mikroskopskih elemenata koji se kombinuju da bi se dobilo nešto veće od samog zbira njihovih delova.

PLAY & NATURAL BOND

Kada razumete sastav materijala, vaš proces projektovanja poprima potpuno novu dimenziju. Putovanje u neotkrivene, mikroskopske oblike i pejzaže koji mogu da podstaknu uzbudljive, tajanstvene inspiracione referentne tačke. Deluje poput buđenja iz sna kada se nađete u potpuno novom svetu boja, oblika i stuktura. Veze između najmanjih elemenata mogu biti najjače od svih njih pojedinačno. Nikada nisu zaista statični. Ponekad se mogu raspasti, reformisati i ojačati ili izmeniti dok se razvijamo i rastemo kao ljudi.

PLAY & NATURAL BOND

MEZZO – JEDINSTVO DETALJA

Putujemo dalje ka meco nivou, gde veze poprimaju dekorativniju ulogu i posmatramo kružnu proizvodnju koja nas postepeno pokreće napred.

Jedinstvo detalja Veze između materijala, tekstura i predmeta, koji se drže na okupu i povezani su tako da ostvare uticaj i značenje. Ravnoteža i zen smirenost pojavljuju se iz oblika koji idu zajedno.

PLAY & NATURAL BOND

Od pojedinačnog do povezivanja dva ili više materijala. Ovde ispitujemo optičku perspektivu kao izvor inspiracije. Preklapanje, preseci, stapanje i predmeti koji se održavaju u ravnoteži. Pratite svoje misli kroz tehnike i naglaske apstraktnog povezivanja. Istražite kako veze mogu biti karakteristični elementi prostora ili predmeta. Veze koje čine naše materijale održavaju veze u prirodi, prevodeći ih u alate za projektovanje. Ali upravo veza pruža osobenost. Najinspirativniji delovi arhitekture i projektovanja oživljeni su vezama koje ih čine stvarnim.

Mi smo najbolji kao grupa različitih pojedinaca, a to se prenosi i na prostore u kojima živimo, radimo i igramo se.

PLAY & NATURAL BOND

MACRO – ŠIRA PERSPEKTIVA

I na kraju, Play uvodi stvari u širu perspektivu, kombinuje mikro i meco nivoe u panorame, pejzaže i prostore.

 Znanje u velikom planu. Veze između ljudi i našeg okruženja, enterijera, eksterijera, boja i atmosfere, veze između prirodnog i veštačkog.

PLAY & NATURAL BOND

Logičan zaključak, razmišljanje u vidu holističke velike slike na kojoj su elementi objedinjeni kao jedna koherentna vizija. Pejzaž iz snova u kom stvari nisu uvek onakve kakve izgledaju? Preispitajte svoja opažanja stvarnosti i oblikujte svoju novu normalnost dok je to još moguće učiniti. Pitamo se da li digitalno kraljevstvo mora da ima pravila? Da li se može izobličiti i prilagoditi u skladu s našom unutrašnjom željom tako da prekrši pravila? Upravo tu se razuzdamo, oslobodimo kao bismo izgradili nove veze i stvorili nove načine egzistencije.

PLAY & NATURAL BOND

Da li su naše veze fizičke ili metaforičke, one oblikuju naša lična putovanja i iskustva.

KRUŽNI ASORTIMAN

Princip kružne ekonomije je jedan od temelja stvaranja održivo usmerene kompanije. U kompaniji Tarkett jedna centralna ideja je upotreba manje materijala iz čistih sirovina i umesto toga ponovna upotreba postojećih resursa. Princip kružne ekonomije se može posmatrati kao prirodna evolucija našeg odnosa prema temi povezivanja. Način stvaranja inovativnih rešenja i proizvoda.

Tarkett Human-Conscious Design™(dizajn kompanije Tarkett koji vodi računa o ljudima) je naša obaveza koja se odnosi na sadašnje i buduće generacije. Da pravimo podne obloge i sportske podove koji su dobri za ljude i za planetu. I da to radimo svakodnevno.

Naš Kružni asortiman koji se koristi u našoj Playbook navodi primere principa u središtu našeg putovanja do kružne ekonomije – projektovanje iz otpada i zagađenja, zadržavanje proizvoda i materijala u upotrebi i regeneracija prirodnih sistema.

Približili smo vam održive podne obloge prokrčivši put tehnologijama recikliranja nakon upotrebe da bismo zatvorili ciklus naših proizvoda i okupili naše junake održivosti u jednoj sveobuhvatnoj kolekciji. To je samo početak. Naš cilj je da ovaj pristup proširimo na druge kolekcije, jer neprestano težimo da primenimo nove tehnologije recikliranja i sistemime vraćanja i recikliranja.

 

Kružna ekonomija

Pročitajte više o tome zašto volimo smeće, gde vidimo priliku da ga preradimo u prelepe podove i kako težimo da unesemo inovacije i recikliramo podne obloge.

Donošenje razumnih odluka. Za ljude i planetu.
Tarkett Human-Conscious DesignTM