Zatvaranje ciklusa uz poštovanje principa cirkularne ekonomije

Zatvaranje ciklusa uz poštovanje principa cirkularne ekonomije

Pretvaramo otpad u visokokvalitetne resurse.
U 2018. godini iskoristili smo 134.000 tona recikliranih materijala kao sirovinu u proizvodnji, što čini 10% naših nabavljenih sirovina.
Naš HE Tapiflex asortiman sadrži od 21% do 30% recikliranog sadržaja.

Sarađujemo sa drugim industrijama:
- sa Aquafilom - reciklaža odbačenih mreža za ribolov, za potrebe proizvodnje u našim tepisima
- sa lokalnim vodovodima u Holandiji, - obnavljanje ostataka krečnjaka iz procesa za preradu vode u našim podlogama za tekstilne podove
- sa automobilskom industrijom u Italiji - dobijanje PVB-a iz vetrobranskih stakala automobila na kraju njihovog životnog veka za modularne LVT podove.

Do 2020. godine cilj nam je da pošaljemo nula industrijskog otpada na deponije. U Evropi, od 13 Tarkett-ovih fabrika, 10 je već dostiglo ovaj cilj, uključujući i proizvodnu lokaciju u Srbiji (Bačka Palanka).