Pioniri u oblasti recikliranja nakon upotrebe: priča sa IKEOM

Pioniri u oblasti recikliranja nakon upotrebe: priča sa IKEOM

Danas, maloprodajne radnje i preduzeća širom sveta traže rešenja za održive podove kako bi pomogli u smanjenju emisija ugljenika, otpada i ostvarili ambicije održive gradnje. Uz našu dugogodišnju posvećenost borbi protiv klimatskih promena i prelasku na održivu ekonomiju, u Evropi krčimo put ka recikliranju podnih obloga nakon upotrebe. Zajedničko delovanje je ključno za postizanje naših ambicija. Bilo nam je zadovoljstvo sarađivati sa IKEOM u Stokholmu kako bismo Tarkettove upotrebljene homogene podne obloge iz njihove prodavnice KungensKurva preobrazili u nove podne obloge.

Removing and collecting used flooring

Održive novine u pokretu

Danas, maloprodajne radnje i preduzeća širom sveta traže rešenja za održive podove kako bi pomogli u smanjenju emisija ugljenika, otpada i ostvarili ambicije održive gradnje. Uz našu dugogodišnju posvećenost borbi protiv klimatskih promena i prelasku na održivu ekonomiju, u Evropi krčimo put ka recikliranju podnih obloga nakon upotrebe. Zajedničko delovanje je ključno za postizanje naših ambicija. Bilo nam je zadovoljstvo sarađivati sa IKEOM u Stokholmu kako bismo Tarkettove upotrebljene homogene podne obloge iz njihove prodavnice KungensKurva preobrazili u nove podne obloge.Kroz naš ReStart® program vraćanja i recikliranja podnih obloga, povratili smo 10.000 m2 upotrebljenih vini podnih obloga i obradili ih u našem internom pogonu za reciklažu u Ronebiju (u Švedskoj). Tamo brusimo podne obloge i čistimo ih od lepka i betona, obrađujemo celokupni preostali vinil u visokokvalitetne sirovine za nove podne obloge, prateći naš sopstveni interni revolucionarni postupak. Ugradili smo dobijeni reciklirani materijal, zajedno sa čistim materijalima, u podne obloge visokih performansi i izdržljivosti za IKEA prodavnicu u Jonkopingu. Procenjuje se da je ovaj klimatski prihvatljiv projekat uštedeo blizu 100 tona emisije ugljen dioksida. To je ekvivalentno količini ugljenika koji apsorbuje 5.500 sadnica drveća uzgajanih tokom 10 godina.* „Imamo ambiciozan cilj da do 2030. godine IKEA postane ekonomski održiva,” rekao je Jonas Karlhed (Jonas Carlehed), menadžer za održivost u IKEA maloprodaji u Švedskoj. „To znači produžiti vek upotrebe proizvoda i materijala. Recikliranjem starih podnih obloga iz jedne prodavnice i njihovom upotrebom u vidu sirovina za nove podove u drugoj donosi korist  našoj kompaniji, klijentima i planeti.”

Taking used flooring to recycling and creating new flooring

Razumevanje smanjenja emisija ugljenika

Recikliranjem se izbegava potreba za odlaganjem otpada i izvlačenjem čistih sirovina za nove proizvode, čime se smanjuju emisije ugljenika. Naš IKEA projekat održivih podnih obloga smanjio je emisiju ugljenika izbegavanjem potrebe za proizvodnjom sirovina od početka (ušteđeno 5,36 kg CO2 eq/m2**) i spaljivanjem starih podnih obloga (ušteđeno 4,23 CO2 eq/m2). Ušteda iznosi 9,6 kg CO2 eq/m2. Za površinu od 10.000 m2, ukupna ušteda u smislu emisija koje imaju negativan uticaj na klimu iznosi 96 tona CO2 eq. Prevoz materijala kamionom između Stokholma i Ronebija emituje oko 2 tone ugljen-dioksida***.  Postupak čišćenja u Ronebiju radi na električnu energiju bez fosilnih goriva i proizvodi zanemarljive emisije koje imaju negativan uticaj na klimu. Tako ukupna ušteda ovog projekta u smislu emisija koje imaju negativan uticaj na klimu iznosi 94 tone ugljen-dioksida (CO2).


*Izračunato pomoću https://www.epa.gov/energy/greenhouse-gas-equivalencies-calculator.
**Na osnovu brojeva iz EPD br. S-P-01346. potvrđene od nezavisne treće strane.
*** Zasnovano na prevozu teretnim kamionom sa 30 tona materijala na udaljenost od 550 km, koji emituje 120 grama CO2 po toni na 1 kilometar, u skladu sa Trafa izveštajem (2015:12)

 

Pravimo svesne izbore. Za ljude i planetu.
Tarkett Human-Conscious DesignTM

Related collections