STANDARD PLUS (2.0 mm)

Standard MEDIUM WARM GREY 0911

TEHNIČKE I EKOLOŠKE SPECIFIKACIJE

CE oznaka EN 14041
ISO vrsta proizvoda Podne obloge od heterogenog polivinil hlorida (ISO 10581)
Komercijalna klasifikacija (ISO 10874) 34 Veoma težak
Industrijska klasifikacija (ISO 10874) 43 Teška
NCS šifra boje S3005-Y50R
Tip formata Rolna
Površinski tretman PUR Standard
Ukupna debljina 2 mm
Ukupna masa 3300 g/m²
Način ugradnje Lepljenje
Reakcija na požar (EN 13501-1) Bfl-s1
Izjava o performansama proizvoda 0019-0025-DoP-2013-07
Otpornost na klizanje (EN 13893) DS klasa (µ ≥ 0.30)
Content of Pentachlorophenol < 5 ppm
Otpornost na nogice nameštaja (ISO 16581) Nema oštećenja
Elektrostatičko ponašanje (EN 1815) ≤ 2 kV
Otpornost na klizanje (DIN 51130) R9
Reakcija na požar na gipsanoj podlozi (EN 13501-1) Bfl-s1
Otpornost na točkiće stolica (ISO 4918) Nema oštećenja
Zaostala ulegnuća 0.10 mm
Otpornost na hemikalije (ISO 26987) Dobra otpornost
Termička otpornost (u m².K/W) 0.01
Podno grejanje Da (maksimum 27°C)
Uvijanje ivica posle izlaganja toploti (ISO 23999) 2 mm
Dimenzionalna stabilnost 0.40 %
Emisija formaldehida (EN 717-1) E1
Sadržaj ftalata Ne sadrži ftalate
Emisije TVOC nakon 28 dana (ISO 16000-9) Platina (≤ 10 µg / m³)
TVOC RTS klasa emisije M1